โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 (ค.3)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.3 กำหนดการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download
2 ค.3 แผนที่สถานที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download
3 ค.3 แบบตอบรับการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

จังหวัดระยอง

Tag

ท่าเทียบเรือ พีทีที โรงกลั่นน้ำมัน