โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท บูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 29

สร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เจ้าของโครงการ: กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บริษัทที่ปรึกษา: 5 บริษัทที่ปรึกษา(ดูในเอกสารแนบประกอบ)

สถานที่ตั้ง: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายละเอียด 138

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เซ้าท์อี๊สท๋เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ------

รายละเอียด 105

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

เจ้าของโครงการ: บ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: -

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด 338

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย

เจ้าของโครงการ: บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 429

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ซีคอท จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด 371

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก

เจ้าของโครงการ: กรมชลประทาน

บริษัทที่ปรึกษา: มน. และ บริษัท อินเตอร์เทคคอนซัลแตนท์

สถานที่ตั้ง: จังหวัดแพร่

รายละเอียด 265

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (ค1)

เจ้าของโครงการ: กรมเจ้าท่า

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: สงขลา

รายละเอียด 278

โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ค1)

เจ้าของโครงการ: บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียด 405

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า (ง)

เจ้าของโครงการ: บริษัท อนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: ไม่ระบุ

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง

รายละเอียด 449

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 (ค. 1)

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดกระบี่

รายละเอียด 238

โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก - เชื่อมทางรถไฟสายใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

บริษัทที่ปรึกษา: -

สถานที่ตั้ง: -

รายละเอียด 309