โครงการโรงไฟฟ้านครใต้ (ส่วนเพิ่ม)

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ซีคอท จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.บางโปรง อำเภอเมืองสุมทรปราการ จ.สมุทรปราการ

รายละเอียด 1063

โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่1)

เจ้าของโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียด 1640

โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท บูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 2137

สร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เจ้าของโครงการ: กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บริษัทที่ปรึกษา: 5 บริษัทที่ปรึกษา(ดูในเอกสารแนบประกอบ)

สถานที่ตั้ง: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายละเอียด 2493

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เซ้าท์อี๊สท๋เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ------

รายละเอียด 1397

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

เจ้าของโครงการ: บ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: -

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด 2005

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย

เจ้าของโครงการ: บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 1757

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ซีคอท จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด 1721

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก

เจ้าของโครงการ: กรมชลประทาน

บริษัทที่ปรึกษา: มน. และ บริษัท อินเตอร์เทคคอนซัลแตนท์

สถานที่ตั้ง: จังหวัดแพร่

รายละเอียด 1867

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (ค1)

เจ้าของโครงการ: กรมเจ้าท่า

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: สงขลา

รายละเอียด 2589

โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ค1)

เจ้าของโครงการ: บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียด 2460

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า (ง)

เจ้าของโครงการ: บริษัท อนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: ไม่ระบุ

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง

รายละเอียด 2216