โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

เจ้าของโครงการ: บ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: -

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด 201

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย

เจ้าของโครงการ: บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 300

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ซีคอท จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด 260

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก

เจ้าของโครงการ: กรมชลประทาน

บริษัทที่ปรึกษา: มน. และ บริษัท อินเตอร์เทคคอนซัลแตนท์

สถานที่ตั้ง: จังหวัดแพร่

รายละเอียด 158

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (ค1)

เจ้าของโครงการ: กรมเจ้าท่า

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: สงขลา

รายละเอียด 98

โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ค1)

เจ้าของโครงการ: บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียด 174

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า (ง)

เจ้าของโครงการ: บริษัท อนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: ไม่ระบุ

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง

รายละเอียด 279

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 (ค. 1)

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดกระบี่

รายละเอียด 139

โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก - เชื่อมทางรถไฟสายใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

บริษัทที่ปรึกษา: -

สถานที่ตั้ง: -

รายละเอียด 170

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 (ค.3)

เจ้าของโครงการ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง

รายละเอียด 145

โครงงานโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ค.2)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

รายละเอียด 325

โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมและทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด (ค.3)

เจ้าของโครงการ: กรมชลประทาน

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จันทบุรี

รายละเอียด 277