ค้นหา

โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ค.1)

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

สถานที่ตั้ง: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รายละเอียด 687

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 (ค. 1)

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท แอร์เซฟ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดกระบี่

รายละเอียด 597

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

เจ้าของโครงการ: บ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: -

สถานที่ตั้ง: จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด 849

โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท บูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 1026

โครงการโรงไฟฟ้านครใต้ (ส่วนเพิ่ม)

เจ้าของโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ซีคอท จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.บางโปรง อำเภอเมืองสุมทรปราการ จ.สมุทรปราการ

รายละเอียด 318