ค้นหา

โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท บูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 1091