ค้นหา

สร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เจ้าของโครงการ: กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บริษัทที่ปรึกษา: 5 บริษัทที่ปรึกษา(ดูในเอกสารแนบประกอบ)

สถานที่ตั้ง: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายละเอียด 2493