ค้นหา

โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมและทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด (ค.3)

เจ้าของโครงการ: กรมชลประทาน

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จันทบุรี

รายละเอียด 1353

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก

เจ้าของโครงการ: กรมชลประทาน

บริษัทที่ปรึกษา: มน. และ บริษัท อินเตอร์เทคคอนซัลแตนท์

สถานที่ตั้ง: จังหวัดแพร่

รายละเอียด 1867