ค้นหา

โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่1)

เจ้าของโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียด 648