ค้นหา

โครงงานโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ค.2)

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

รายละเอียด 1955

โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ค1)

เจ้าของโครงการ: บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียด 1655

โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่1)

เจ้าของโครงการ: นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รายละเอียด 1110