ค้นหา

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เซ้าท์อี๊สท๋เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ------

รายละเอียด 455