ค้นหา

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 (ค.1)

เจ้าของโครงการ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง

รายละเอียด 1091

โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 (ค.3)

เจ้าของโครงการ: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดระยอง

รายละเอียด 784

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (ค1)

เจ้าของโครงการ: กรมเจ้าท่า

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง: สงขลา

รายละเอียด 2020

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เซ้าท์อี๊สท๋เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง: ------

รายละเอียด 1074