ค้นหา

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย

เจ้าของโครงการ: บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง: จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด 898