โครงการโรงไฟฟ้านครใต้ (ส่วนเพิ่ม)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.3 กำหนดการรับฟังความคิดเห็น Download

เจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ซีคอท จำกัด

สถานที่ตั้ง

ต.บางโปรง อำเภอเมืองสุมทรปราการ จ.สมุทรปราการ

Tag

โรงไฟฟ้า พลังงานความร้อน