โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่1)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 กำหนดการ Download
2 ค.1 เอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความเห็น Download

เจ้าของโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

Tag

นิคมอุตสาหกรรม น้ำเสีย อากาศเสีย