โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความเห็น ณ โดมสนามกีฬาวัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ต.เขาหินซ้อน Download
1 ค.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความเห็น ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ต.เกาะขนุน Download
1 ค.2 เอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความเห็น ณ หอประชุมที่ว่าการอ.สนามชัยเขต Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท บูรพาพาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

Tag

โรงไฟฟ้า เขาหินซ้อน