สร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.3 รายงานการประเมิน ส่วนที่ 1 Download
2 ค.3 รายงานการประเมิน ส่วนที่ 2 Download
3 ค.3 รายงานการประเมิน ส่วนที่ 3 Download
4 ค.3 รายงานการประเมิน ส่วนที่ 4 Download
5 ค.3 รายงานการประเมิน ส่วนที่ 5 Download
6 ค.3 รายงานการประเมิน ส่วนที่ 6 Download

เจ้าของโครงการ

กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บริษัทที่ปรึกษา

5 บริษัทที่ปรึกษา(ดูในเอกสารแนบประกอบ)

สถานที่ตั้ง

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Tag

กองทัพเรือ อู่ตะเภา