โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.2 กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download
1 ค.2 กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download
1 ค.2 กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เซ้าท์อี๊สท๋เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด

สถานที่ตั้ง

------

Tag

ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ