โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 กำหนดการรับฟังความคิดเห็น Download
2 ค.1 เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ Download

เจ้าของโครงการ

บ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา

-

สถานที่ตั้ง

จังหวัดสระบุรี

Tag

โรงไฟฟ้า พลังงานความร้อน