โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 กำหนดการรับฟังความคิดเห็น Download
2 ค.1 แผนที่สถานที่จัดประชุม Download
3 ค.1 ใบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม Download
4 ค.1 ป้ายประกาศ Download
5 ค.1 เอกสารการรับฟังความคิดเห็น Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สถานที่ตั้ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Tag

ทองแดง โรงงานผลิต ฉะเชิงเทรา