โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 (ค1)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 Download

เจ้าของโครงการ

กรมเจ้าท่า

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

สงขลา

Tag

กรมเจ้าท่า ท่าเทียบเรือ สงขลา