โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ค1)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 กำหนดการรับฟังความคิดเห็น Download
2 ค.1 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น Download
3 ค.1 เอกสารการรับฟังความคิดเห็น Download
4 ค.1 ป้ายประกาศ Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

Tag

บางปู นิคมอุตสาหกรรม โรงงานกำจัดของเสีย