โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก - เชื่อมทางรถไฟสายใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 อื่นๆ กำหนดการในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download
2 อื่นๆ แบบตอบรับการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น Download
3 อื่นๆ แผนที่สถานที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น Download

เจ้าของโครงการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

บริษัทที่ปรึกษา

-

สถานที่ตั้ง

-

Tag

ทางรถไฟ สายใต้ ปัจฉิมนิเทศโครงการ