โครงงานโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ค.2)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.2 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Download
2 ค.2 กำหนดการกลุ่มย่อย Download
3 ค.2 เอกสารประกอบการประชุม Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

Tag

ตะกั่ว แบตเตอรี่เก่า นิคมอุตสาหกรรม