โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 (ค.1)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม Download
2 ค.1 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Download

เจ้าของโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาสิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง

จังหวัดระยอง

Tag

ท่าเทียบเรือ พีทีที โรงกลั่นน้ำมัน